Saturday, October 2, 2021

Sabado, Oktubre 2, 2021

Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod

Baruc 4, 5-12. 27-29
Salmo 68, 33-35. 36-37

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

Lucas 10, 17-24
o kaya Mateo 18, 1-5. 10

« Basahin at Pakinggan »