Wednesday, October 27, 2021

Miyerkules, Oktubre 27, 2021

Miyerkules ng Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 8, 26-30
Salmo 12, 4-5. 6

Lubos akong nananalig sa
matapat mong pag-ibig.

Lucas 13, 22-30

« Basahin at Pakinggan »