September 2021

Huwebes, Setyembre 30, 2021

Paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng Simbahan

Nehemias 8, 1-4a. 5-6. 7b-12
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Lucas 10, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 29, 2021

Kapistahan nina Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael

Daniel 7, 9-10. 13-14
o kaya Pahayag 12, 7-12a
Salmo 137, 1-2a, 2bk-3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin
sa harap ng mga anghel.

Juan 1, 47-51

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 28, 2021

Paggunita kay San Lorenzo Ruiz
at mga Kasama, mga martir

Mga Pagbasa mula sa
Martes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Zacarias 8, 20-23
Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7

Ang ating Panginoong D’yos
ay kapiling nating lubos.

Lucas 9, 51-56

Piling Pagbasa para sa Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama, mga martir

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Setyembre 27, 2021

Paggunita kay San Vicente de Paul, pari

Zacarias 8, 1-8
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 ay 22-23

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

Lucas 9, 46-50

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 26, 2021

Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Bilang 11, 25-29
Salmo 18, 8. 10. 12-13. 14

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng Diyos.

Santiago 5, 1-6
Marcos 9, 38-43. 45. 47-48

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 25, 2021

Sabado ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Zacarias 2, 5-9. 14-15a
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Lucas 9, 43b-45

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 24, 2021

Biyernes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ageo 1, 15b – 2, 9
Salmo 42, 1. 2. 3. 4

Umasa kayo sa Diyos;
S’ya’y dakilang Manunubos.

Lucas 9, 18-22

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 23, 2021

Paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, pari

Ageo 1, 1-8
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Lucas 9, 7-9

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 22, 2021

Miyerkules ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 9, 5-9
Tobit 13, 2. 3-4a. 4bkd. 5. 8

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Lucas 9, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 21, 2021

Kapistahan ni Apostol San Mateo,
manunulat ng Mabuting Balita

Efeso 4, 1-7. 11-13
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Mateo 9, 9-13

« Basahin at Pakinggan »