Wednesday, September 15, 2021

Miyerkules, Setyembre 15, 2021

Paggunita sa Mahal na
Birheng Maria na Nagdadalamhati

1 Timoteo 3, 14-16
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Gawa’y napakadakila
ng Panginoong Lumikha.

Juan 19, 25-27
o kaya Lucas 2, 33-35

o kaya

Piling Pagbasa para sa
Paggunita Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

« Basahin at Pakinggan »