August 2021

Linggo, Agosto 29, 2021

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Deuteronomio 4, 1-2. 6-8
Salmo 14, 2-3a. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27
Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 22, 2021

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Efeso 5, 21-32
Juan 6, 60-69

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 15, 2021

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 8, 2021

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Hari 19, 4-8
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8. 9

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Efeso 4, 30 – 5, 2
Juan 6, 41-51

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 7, 2021

Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o Paggunita kay Papa San Sixto II, at mga Kasama, mga martir
o Paggunita kay San Cayetano, pari
o Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Deuteronomio 6, 4-13
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

Mateo 17, 14-20

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 6, 2021

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon (B)

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari,
lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-18
Marcos 9, 2-10

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 5, 2021

Huwebes ng Ika-18 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan ng Mahal na Birhen Maria sa Roma

Mga Bilang 20, 1-13
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Mateo 16, 13-23

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 4, 2021

Paggunita kay San Juan Maria Vianney, pari

Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35
Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

Panginoong masintahin
ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 15, 21-28

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 3, 2021

Martes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 12, 1-13
Salmo 50, 3-4. 5-6. 6bk-7. 12-13.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Mateo 14, 22-36 o kaya Mateo 15, 1-2. 10-14

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 2, 2021

Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Eusebio ng Vercelli, obispo
o kaya Paggunita kay San Pedro Julian Eymard, pari

Mga Bilang 11, 4b-15
Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 13, 13-21

« Basahin at Pakinggan »