August 2021

Linggo, Agosto 29, 2021

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Deuteronomio 4, 1-2. 6-8
Salmo 14, 2-3a. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27
Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 22, 2021

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Efeso 5, 21-32
Juan 6, 60-69

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 19, 2021

Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Juan Eudes, pari
o kaya Paggunita kay San Ezekiel Moreno, obispo

Mga Hukom, 11, 29-39a
Salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Mateo 22, 1-14

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 17, 2021

Martes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom 6, 11-24a
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita
na bayan n’ya’y papayapa.

Mateo 19, 23-30

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 8, 2021

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Hari 19, 4-8
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8. 9

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Efeso 4, 30 – 5, 2
Juan 6, 41-51

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 6, 2021

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon (B)

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari,
lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-18
Marcos 9, 2-10

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 5, 2021

Huwebes ng Ika-18 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan ng Mahal na Birhen Maria sa Roma

Mga Bilang 20, 1-13
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Mateo 16, 13-23

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 1, 2021

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Exodo 16, 2-4. 12-15
Salmo 77, 3 at 4bk. 23-24. 25 at 54

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Efeso 4, 17. 20-24
Juan 6, 24-35

« Basahin at Pakinggan »