July 2021

Sabado, Hulyo 31, 2021

Paggunita kay San Ignacio ng Loyola

Levitico 25, 1. 8-17
Salmo 67, 2-3. 5. 7-8

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Mateo 14, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 30, 2021

Biyernes ng Ika-17 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Levitico 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Salmo 81, 3-4a. 5-6ab. 10-11ab

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 13, 54-58

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 29, 2021

Paggunita kina Santa Marta,
Santa Maria at San Lazaro

Exodo 40, 16-21. 34-38
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a. 11

Ang templo mo’y aking mahal
D’yos na Makapangyarihan.

Mateo 13, 47-53
o kaya Juan 11, 19-27
o kaya Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hulyo 28, 2021

Miyerkules ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 34, 29-35
Salmo 98, 5. 6. 7. 9

D’yos na Makapangyarihan,
Ikaw ay tunay na banal.

Mateo 13, 44-46

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 27, 2021

Martes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 33, 7-11; 34, 5b-9. 28
Salmo 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Mateo 13, 36-43

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 26, 2021

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana,
mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Exodo 32, 15-24. 30-34
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Mateo 13, 31-25

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 25, 2021

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

2 Hari 4, 42-44
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18

Pinakakain mong tunay
kaming lahat, O Maykapal.

Efeso 4, 1-6
Juan 6, 1-15

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 24, 2021

Sabado ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 24, 3-8
Salmo 49, 1-2. 5-6. 14-15

Sa D’yos tayo ay maghandog
pasalamat na malugod.

Mateo 13, 24-30

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 23, 2021

Biyernes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 20, 1-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Panginoon, iyong taglay
ang Salitang bumubuhay.

Mateo 13, 18-23

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 22, 2021

Kapistahan ni Santa Maria Magdalena

Awit ni Solomon 3, 1-4a
o kaya 2 Corinto 5, 14-17

Salmo 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Juan 20, 1-2. 11-18

« Basahin at Pakinggan »