Saturday, July 17, 2021

Sabado, Hulyo 17, 2021

Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 12, 37-42
Salmo 135, 1 at 23-24. 10-12. 13-15

Ang pag-ibig ng Maykapal
ay tunay na walang hanggan.

Mateo 12, 14-21

« Basahin at Pakinggan »