Friday, July 16, 2021

Biyernes, Hulyo 16, 2021

Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 11, 10-12. 14
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

Mateo 12, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 16, 2021

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen

Zacarias 2, 14-17
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya
Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

Mateo 12, 46-50

« Basahin at Pakinggan »