June 2021

Miyerkules, Hunyo 30, 2021

Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 21, 5. 8-20
Salmo 33, 7-8. 10-11. 12-13

Dukhang sa D’yos
tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Mateo 8, 28-34

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 29, 2021

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Mga Gawa 12, 1-11
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang D’yos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak.

2 Timoteo 4, 6-8. 17-18
Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hunyo 28, 2021

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir

Genesis 18, 16-33
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Mateo 8, 18-22

o kaya Mga Pagbasa para sa
Pagmimisa sa Bisperas ng Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hunyo 27, 2021

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Karunungan 1, 13-15; 2, 23-24
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

2 Corinto 8, 7. 9. 13-15
Marcos 5, 21-43 o kaya Marcos 5, 21-24. 35b-43

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 26, 2021

Sabado ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 18, 1-15
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50 at 53. 54-55

Tinupad ng Panginoon
ang pangako niya noon.

Mateo 8, 5-17

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 25, 2021

Biyernes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 17, 1. 9-10. 15-22
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Mateo 8, 1-4

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hunyo 24, 2021

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Isaias 49, 1-6
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Pinupuri kita, D’yos ko,
dahil ako’y nilikha mo.

Mga Gawa 13, 22-26
Lucas 1, 57-66. 80

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 23, 2021

Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 15, 1-12. 17-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Mateo 7, 15-20

o kaya Mga Pagbasa para sa
Pagmimisa sa Bisperas ng Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 22, 2021

Martes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 13, 2. 5-18
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Mateo 7, 6. 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hunyo 21, 2021

Paggunita kay San Luis Gonzaga, namanata sa Diyos

Genesis 12, 1-9
Salmo 32, 12-13. 18-19. 20-21

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Mateo 7, 1-5

« Basahin at Pakinggan »