May 2021

Lunes, Mayo 31, 2021

Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria

Sofonias 3, 14-18 o kaya Roma 12, 9-16b
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 30, 2021

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (B)

Deuteronomio 4, 32-34. 39-40
Salmo 32, 4-5. 6 at 9. 18-19. 20 at 22

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Roma 8, 14-17
Mateo 28, 16-20

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Mayo 29, 2021

Sabado ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 51, 17-27
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Marcos 11, 27-33

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Mayo 28, 2021

Biyernes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 44, 1. 9-13
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Marcos 11, 11-26

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Mayo 27, 2021

Kapistahan ng Panginoong Hesukristo,
Walang Hanggan at Dakilang Pari

Jeremias 31, 31-34
o kaya Hebreo 10:11-18
Salmo 110, 1b-e, 2, 3

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Marcos 14, 22-25

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Mayo 27, 2021

Huwebes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 42, 15-26
Salmo 32, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang Poon ay nagsalita,
kaya’t langit ay nalikha.

Marcos 10, 46-52

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Mayo 26, 2021

Paggunita kay San Felipe Neri, Pari

Sirak 36, 1-2. 5-6. 11-17
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

Marcos 10, 32-45

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Mayo 25, 2021

Martes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 35, 1-15
Salmo 49, 5-6. 7-8. 14 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Marcos 10, 28-31

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Mayo 24, 2021

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Genesis 3, 9-15. 20 o kaya Mga Gawa 1, 12-14
Salmo 87, 1-2. 3. at 5, 6-7.

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Juan 19, 25-34

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Mayo 24, 2021

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 17, 20-28
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Sambayanang tapat sa D’yos
ay magpupuring malugod.

Marcos 10, 17-27

« Basahin at Pakinggan »