May 2021

Lunes, Mayo 31, 2021

Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria

Sofonias 3, 14-18 o kaya Roma 12, 9-16b
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Kapiling n’yo ang butihing Poong Banal ng Israel.

Lucas 1, 39-56

Basahin at pakinggan →

Linggo, Mayo 30, 2021

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (B)

Deuteronomio 4, 32-34. 39-40
Salmo 32, 4-5. 6 at 9. 18-19. 20 at 22

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Roma 8, 14-17
Mateo 28, 16-20

Basahin at pakinggan →

Sabado, Mayo 29, 2021

Sabado ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 51, 17-27
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos.

Marcos 11, 27-33

Basahin at pakinggan →

Biyernes, Mayo 28, 2021

Biyernes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 44, 1. 9-13
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Marcos 11, 11-26

Basahin at pakinggan →

Huwebes, Mayo 27, 2021

Huwebes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 42, 15-26
Salmo 32, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang Poon ay nagsalita, kaya’t langit ay nalikha.

Marcos 10, 46-52

Basahin at pakinggan →

Miyerkules, Mayo 26, 2021

Paggunita kay San Felipe Neri, Pari
Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 36, 1-2. 5-6. 11-17
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

O Diyos ng sanlibutan, kami’y iyong kahabagan.

Marcos 10, 32-45

Basahin at pakinggan →

Martes, Mayo 25, 2021

Martes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 35, 1-15
Salmo 49, 5-6. 7-8. 14 at 23

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Marcos 10, 28-31

Basahin at pakinggan →

Lunes, Mayo 24, 2021

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Genesis 3, 9-15. 20 o kaya Mga Gawa 1, 12-14
Salmo 87, 1-2. 3. at 5, 6-7.

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Juan 19, 25-34

Basahin at pakinggan →

Lunes, Mayo 24, 2021

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 17, 20-28
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

Marcos 10, 17-27

Basahin at pakinggan →

Linggo, Mayo 23, 2021

Linggo ng Pentekostes

Mga Gawa 2, 1-11
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34

Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin.

1 Corinto 12, 3b-7. 12-13
Juan 20, 19-23

Basahin at pakinggan →