Tuesday, May 4, 2021

Martes, Mayo 4, 2021

Martes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 19-28
Salmo 144, 10-11. 12-3ab. 21

Talastas ng mga tao
dakilang paghahari mo.

Juan 14, 27-31a

« Basahin at Pakinggan »