Wednesday, May 26, 2021

Miyerkules, Mayo 26, 2021

Paggunita kay San Felipe Neri, Pari

Sirak 36, 1-2. 5-6. 11-17
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

Marcos 10, 32-45

« Basahin at Pakinggan »