Monday, May 24, 2021

Lunes, Mayo 24, 2021

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 17, 20-28
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Sambayanang tapat sa D’yos
ay magpupuring malugod.

Marcos 10, 17-27

« Basahin at Pakinggan »