Monday, May 24, 2021

Lunes, Mayo 24, 2021

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Genesis 3, 9-15. 20 o kaya Mga Gawa 1, 12-14
Salmo 87, 1-2. 3. at 5, 6-7.

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Juan 19, 25-34

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Mayo 24, 2021

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 17, 20-28
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Sambayanang tapat sa D’yos
ay magpupuring malugod.

Marcos 10, 17-27

« Basahin at Pakinggan »