Wednesday, May 19, 2021

Miyerkules, Mayo 19, 2021

Miyerkules sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 20, 28-38
Salmo 67, 29-30. 33-35a. 35bk-36k

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

Juan 17, 11b-19

« Basahin at Pakinggan »