Saturday, May 15, 2021

Sabado, Mayo 15, 2021

Paggunita kay San Isidro Labrador

Mga Gawa 18, 23-28
Salmo 46, 2-3. 8-9. 10

Hari ng sangkalupaan
D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 23b-28

« Basahin at Pakinggan »