Saturday, June 19, 2021

Sabado, Hunyo 19, 2021

Sabado ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 12, 1-10
Salmo 33, 8-9. 10-11. 12-13

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Mateo 6, 24-34

« Basahin at Pakinggan »