Monday, June 28, 2021

Lunes, Hunyo 28, 2021

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir
Lunes Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 18, 16-33
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Mateo 8, 18-22

Basahin at pakinggan →