Tuesday, July 20, 2021

Martes, Hulyo 20, 2021

Martes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 14, 21 – 15, 1
Exodo 15, 8-9. 10 at 12. 17

Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 46-50

« Basahin at Pakinggan »