Monday, September 27, 2021

Lunes, Setyembre 27, 2021

Paggunita kay San Vicente de Paul, pari

Zacarias 8, 1-8
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 ay 22-23

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

Lucas 9, 46-50

« Basahin at Pakinggan »