Thursday, September 16, 2021

Huwebes, Setyembre 16, 2021

Paggunita kina Papa San Cornelio
at Obispo San Cipriano, mga martir

1 Timoteo 4, 12-16
Salmo 110, 7-8. 9. 10

Gawa’y napakadakila
ng Panginoong Lumikha.

Lucas 7, 36-50

« Basahin at Pakinggan »