Sunday, November 21, 2021

Linggo, Nobyembre 21, 2021

Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (B)

Daniel 7, 13-14
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Pahayag 1, 5-8
Juan 18, 33b-37

« Basahin at Pakinggan »