Wednesday, November 24, 2021

Miyerkules, Nobyembre 24, 2021

Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
para sa mga Kristiyanong Inuusig
(Red Wednesday)

Pahayag 15, 1-4
Salmo 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9

Poong Diyos na Dakila,
gawa mo’y kahanga-hanga.

Lucas 21, 12-19

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Nobyembre 24, 2021

Paggunita kay San Andres Dung Lac, pari at martir, at mga Kasama, mga martir

Daniel 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28
Daniel 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Lucas 21, 12-19

o kaya

Mga Pagbasa para sa Red Wednesday

« Basahin at Pakinggan »