Monday, December 13, 2021

Lunes, Disyembre 13, 2021

Paggunita kay Santa Lucia, dalaga at martir

Mga Bilang 24, 2-7. 15-17a
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, ako’y gabayan mo
sa landas patungo sa ‘yo.

Mateo 21, 23-27

« Basahin at Pakinggan »