Monday, January 10, 2022

Lunes, Enero 10, 2022

Lunes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 1, 1-8
Salmo 115, 12-13. 14-17. 18-19

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Marcos 1, 14-20

« Basahin at Pakinggan »