Friday, January 7, 2022

Biyernes, Enero 7, 2022

Biyernes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon
o kaya Paggunita kay San Raymundo de Penyafort, pari

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Lucas 5, 12-16

« Basahin at Pakinggan »