Monday, January 3, 2022

Lunes, Enero 3, 2022

Lunes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 3, 22 – 4, 6
Salmo 2, 7-8. 10-11

Buong daigdig na ito
ay ibibigay ko sa ‘yo.

Mateo 4, 12-17. 23-25

« Basahin at Pakinggan »