January 2020

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 16, 2020

Huwebes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 4, 1-11
Salmo 43, 10-11. 14-15. 24-25

Poon, kami’y ‘yong iligtas, pag-ibig mo’y di kukupas.

Marcos 1, 40-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 15, 2020

Miyerkules ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 3, 1-10. 19-20
Salmo 39, 2 at 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 1, 29-39

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 14, 2020

Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 1, 9-20
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Marcos 1, 21b-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 13, 2020

Lunes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 1, 1-8
Salmo 115, 12-13. 14-17. 18-19

Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Marcos 1, 14-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 11, 2020

Sabado Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 5, 14-21
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Juan 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 10, 2020

Biyernes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Lucas 5, 12-16

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 9, 2020

Huwebes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 19 – 5, 4
Salmo 71, 2. 14 aat 15bk. 17

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Lucas 4, 14-22a

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 8, 2020

Miyerkules Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 11-18
Salmo 71, 2. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 45-52

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 7, 2020

Martes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 7-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 34-44

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 6, 2020

Lunes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 3, 22 – 4, 6
Salmo 2, 7-8. 10-11

Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa ‘yo.

Mateo 4, 12-17. 23-25

« Basahin at Pakinggan »