Wednesday, January 15, 2020

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 15, 2020

Miyerkules ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 3, 1-10. 19-20
Salmo 39, 2 at 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 1, 29-39

« Basahin at Pakinggan »