Thursday, January 30, 2020

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 30, 2020

Huwebes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 7, 18-19. 24-29
Salmo 132, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

Trono ni David ay laan sa Manunubos ng tanan.

Marcos 4, 21-25

« Basahin at Pakinggan »