Thursday, January 9, 2020

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 9, 2020

Huwebes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 19 – 5, 4
Salmo 71, 2. 14 aat 15bk. 17

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Lucas 4, 14-22a

« Basahin at Pakinggan »