Wednesday, January 8, 2020

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 8, 2020

Miyerkules Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 11-18
Salmo 71, 2. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 45-52

« Basahin at Pakinggan »