Friday, January 10, 2020

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 10, 2020

Biyernes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Lucas 5, 12-16

« Basahin at Pakinggan »