January 2020

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 31, 2020

Paggunita kay San Juan Bosco, Pari
Biyernes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 11, 1-4a. 5-10a. 13-17
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 6bk-7. 10-11

Poon, iyong kaawaan kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 30, 2020

Huwebes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 7, 18-19. 24-29
Salmo 132, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

Trono ni David ay laan sa Manunubos ng tanan.

Marcos 4, 21-25

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 27, 2020

Lunes ng Ika-3 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 5, 1-7. 10
Salmo 88, 20. 21-22. 25-26

Pag-ibig ko’t pagtatapat ay ibibigay kong ganap.

Marcos 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 24, 2020

Paggunita kay San Francisco de Sales
Biyernes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 24, 3-21
Salmo 56, 2. 3-4. 6 at 11

Poon, kami’y kaawaan, at lagi mong kahabagan.

Marcos 3, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 23, 2020

Huwebes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 18, 6-9; 19, 1-7
Salmo 55, 2-3. 9-10ab. 10k-11. 12-13

May tiwala ako sa D’yos, hindi ako matatakot

Marcos 3, 7-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 22, 2020

Miyerkules ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 17, 32-33. 37. 40-51
Salmo 143, 1. 2. 9-10

Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

Marcos 3, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 21, 2020

Paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir
Martes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 16, 1-13
Salmo 88, 20. 21-22. 27-28

Si David na aking lingkod ang hinirang kong ibinuklod.

Marcos 2, 23-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 20, 2020

Lunes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 15, 16-23
Salmo 49, 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Marcos 2, 18-22

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 18, 2020

Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 9, 1-4. 17-19; 10, 1a
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagpapagalak.

Marcos 2, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 17, 2020

Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 8, 4-7. 10-22a
Salmo 88, 16-17. 18-19

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Marcos 2, 1-12

« Basahin at Pakinggan »