January 2015

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 02, 2015

Ika-2 ng Enero
Paggunita sa Dakilang San Basilio at San Gregorio Nasianseno

1 Juan 2, 22-28
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Kahit saa’y namamalas tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 19-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 01, 2015

Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos

Bilang 6, 22-27
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Kami’y iyong kaawaan, pagpalain, Poong mahal.

Galacia 4, 4-7
Lucas 2, 16-21

« Basahin at Pakinggan »