January 2015

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 31, 2015

Sabado ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
Paggunita kay San Juan Bosco

Hebreo 11, 1-2. 8-19
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75

Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.

Marcos 4: 35-41

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 30, 2015

Biyernes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 10, 32-39
Salmo 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 29, 2015

Huwebes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 10, 19-25
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Marcos 4, 21-25

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 27, 2015

Martes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 10, 1-10
Salmo 39, 2 at 4ab. 7-8a. 10. 11

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 3, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 26, 2015

Paggunita kina San Timoteo at San Tito

2 Timoteo 1, 1-8
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay ipahayag gawa ng Poong nagligtas.

Marcos 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 24, 2015

Sabado ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
Paggunita kay San Francisco de Sales

Hebreo 9, 2-3. 11-14
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Marcos 3, 20-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 23, 2015

Biyernes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 8, 6-13
Salmo 84, 8 at 10. 11-12. 13-4

Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaup-palad.

Marcos 3, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pabasa – Huwebes, Enero 22, 2015

Huwebes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 7, 25 – 8, 6
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 3, 7-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 21, 2015

Miyerkules ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
Paggunita kay San Agnes, dalaga at martir

Hebreo 7, 1-3. 15-17
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggang katulad ni Melquisedec.

Marcos 3, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 20, 2015

Martes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 6, 10-20
Salmo 110, 1-2. 4-5.9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Marcos 2, 23-28

« Basahin at Pakinggan »