Monday, January 19, 2015

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 19, 2015

Lunes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 5, 1-10
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggang katulad ni Melquisedec.

Marcos 2, 18-22

« Basahin at Pakinggan »