Monday, January 26, 2015

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 26, 2015

Paggunita kina San Timoteo at San Tito

2 Timoteo 1, 1-8
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay ipahayag gawa ng Poong nagligtas.

Marcos 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »