February 2015

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 22, 2015

Unang Linggo ng 40 Araw ng Paghahanda (B)

Genesis 9, 8-15
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong minamahal
ang tapat sa iyong tipan.

1 Pedro 3, 18-22
Marcos 1, 12-15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 17, 2015

Martes ng Ikaanim na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 6, 5-8; 7, 1-5. 10
Salmo 28, 1a at 2. 3ak-4. 3b at 9b-10

Basbas ng kapayapaa’y
sa bayan ng Poong mahal.

Marcos 8, 14-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 16, 2015

Lunes ng Ikaanim na Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 4, 1-15. 25
Salmo 49, 1 at 8. 16bk-17. 20-21

Sa D’yos tayo ay maghandog pasalamat na malugod.

Marcos 8, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 15, 2015

Ikaanim na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Levitico 13, 1-2. 44-46
Salmo 31, 1-2. 5. 11

Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

1 Corinto 10, 31 – 11, 1
Marcos 1, 40-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 14, 2015

Sabado ng Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 3, 9-24
Salmo 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13

Poon, amin kang tahanan noon ngayon at kailanman.

Marcos 8, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 13, 2015

Biyernes ng Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 3, 1-8

Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan.

Marcos 7, 31-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 12, 2015

Huwebes ng Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 2, 18-25
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Marcos 7, 24-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 11, 2015

Miyerkules ng Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 2, 4b-9. 15-17
Salmo 103, 1-2a. 27-28. 29bk-30

Panginoo’y papurihan, aba kong sariling buhay.

Marcos 7, 14-23

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 10, 2015

Martes ng Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay Santa Escolastica

Genesis 1, 20 – 2, 4a
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Marcos 7, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 9, 2015

Lunes ng Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 1, 1-19
Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 at 12. 24 at 35k

Ang Poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.

Marcos 6, 53-56

« Basahin at Pakinggan »