Tuesday, February 3, 2015

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 03, 2015

Martes ng Ika-apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 12, 1-4
Salmo 21, 26b-27. 28 at 30. 31-32

Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng Maykapal.

Marcos 5: 21-43

« Basahin at Pakinggan »