Tuesday, February 10, 2015

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 10, 2015

Martes ng Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay Santa Escolastica

Genesis 1, 20 – 2, 4a
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Marcos 7, 1-13

« Basahin at Pakinggan »