Friday, February 13, 2015

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 13, 2015

Biyernes ng Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 3, 1-8

Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan.

Marcos 7, 31-37

« Basahin at Pakinggan »