Friday, January 16, 2015

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 16, 2015

Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 4, 1-5. 11
Salmo 77, 3 at 4bk. 6k-7. 8

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Marcos 2, 1-12

« Basahin at Pakinggan »