Thursday, January 22, 2015

Mga Pabasa – Huwebes, Enero 22, 2015

Huwebes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 7, 25 – 8, 6
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 3, 7-12

« Basahin at Pakinggan »