Wednesday, January 21, 2015

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 21, 2015

Miyerkules ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
Paggunita kay San Agnes, dalaga at martir

Hebreo 7, 1-3. 15-17
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggang katulad ni Melquisedec.

Marcos 3, 1-6

« Basahin at Pakinggan »