Saturday, January 3, 2015

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 03, 2015

Ika-3 ng Enero

1 Juan 2, 29 – 3,6
Salmo 97, 1. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 29-34

« Basahin at Pakinggan »