January 2015

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 19, 2015

Lunes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 5, 1-10
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggang katulad ni Melquisedec.

Marcos 2, 18-22

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 18, 2015

Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol (B)

Isaias 9, 1-6
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas tagumpay ng Nagliligtas

Efeso 1, 3-6. 15-18
Marcos 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 17, 2015

Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 4, 12-16
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Marcos 2, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 16, 2015

Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 4, 1-5. 11
Salmo 77, 3 at 4bk. 6k-7. 8

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Marcos 2, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 15, 2015

Huwebes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 3, 7-14
Salmo 94, 6-7. 8-9. 10-11

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Marcos 1, 40-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 14, 2015

Miyerkules ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 2, 14-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Marcos 1, 29-39

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 13, 2015

Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 2, 5-12
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

Marcos 1, 21b-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 11, 2015

Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon (B)

Isaias 42, 1-4. 6-7
Salmo 28, 1a at 2. 3ak-4. 3b at 9b-10

Basbas ng kapayapaa’y
sa bayan ng Poong mahal.

Mga Gawa 10, 34-38
Marcos 1, 7-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 04, 2015

Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon

Isaias 60, 1-6
Salmo 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ‘yo tanang bansa nitong mundo.

Efeso 3, 2-3a. 5-6
Mateo 2, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 03, 2015

Ika-3 ng Enero

1 Juan 2, 29 – 3,6
Salmo 97, 1. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 29-34

« Basahin at Pakinggan »