August 2019

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 31, 2019

Sabado ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 4, 9-11
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Poong Hukom ay darating, taglay ang katarungan natin.

Mateo 25, 14-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 30, 2019

Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 4, 1-8
Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Mateo 25, 1-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 29, 2019

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, Martir

1 Tesalonica 3, 7-13
Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17

Pag-ibig mo’y ipadama, aawit kaming masaya.

Marcos 6, 17-29

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 28, 2019

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simabahan
Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 9-13
Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 27-32

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 27, 2019

Paggunita kay Santa Monica
Martes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 1-8
Salmo 138, 1-3. 4-6

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 23-26

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 26, 2019

Lunes ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 1, 1-5. 8b-10
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Mateo 23, 13-22

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 25, 2019

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 66, 18-21
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Hebreo 12, 5-7. 11-13
Lucas 13, 22-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 24, 2019

Kapistahan ni Apostol San Bartolome

Pahayag 21, 9b-14
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Juan 1, 45-51

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 23, 2019

Paggunita kay Santa Rosa de Lima, dalaga
Biyernes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mateo 22, 34-40

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 22, 2019

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria
Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom, 11, 29-39a
Salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Mateo 22, 1-14

Basahin at pakinggan →