August 2019

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 30, 2019

Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 4, 1-8
Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 28, 2019

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simabahan
Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 9-13
Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 27-32

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 27, 2019

Paggunita kay Santa Monica
Martes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 1-8
Salmo 138, 1-3. 4-6

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 23-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 26, 2019

Lunes ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 1, 1-5. 8b-10
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Mateo 23, 13-22

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 23, 2019

Paggunita kay Santa Rosa de Lima, dalaga
Biyernes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 21, 2019

Paggunita kay Papa San Pio X
Miyerkules ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom 9, 6-15
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagagalak.

Mateo 20, 1-16a

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 19, 2019

Lunes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom 2, 11-19
Salmo 105, 34-35. 35-37. 39-40. 43ab at 44

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 19, 16-22

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 16, 2019

Paggunita kay San Roque, Nagpapagaling
Biyernes Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Josue 24, 1-13
Salmo 135, 1-3. 16-18. 21-22 at 24

Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Mateo 19, 3-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 14, 2019

Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir
Miyerkules ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Deuteronomio 34, 1-12
Salmo 65, 1-3a. 5 at 16-17

Ang Diyos ay papurihan! Ang buhay ko’y kanyang bigay!

Mateo 18, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 13, 2019

Martes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Deuteronomio 31, 1-8
Deuteronomio 32, 3-4a. 7. 8. 9 at 12

Bayang hirang ng Poong D’yos ay laan sa kanyang lubos.

Mateo 18, 1-5. 10. 12-14

« Basahin at Pakinggan »