August 2019

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 30, 2019

Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 4, 1-8
Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 29, 2019

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, Martir

1 Tesalonica 3, 7-13
Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17

Pag-ibig mo’y ipadama, aawit kaming masaya.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 28, 2019

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simabahan
Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 9-13
Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 27-32

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 27, 2019

Paggunita kay Santa Monica
Martes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 1-8
Salmo 138, 1-3. 4-6

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 23-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 26, 2019

Lunes ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 1, 1-5. 8b-10
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Mateo 23, 13-22

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 25, 2019

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 66, 18-21
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Hebreo 12, 5-7. 11-13
Lucas 13, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 24, 2019

Kapistahan ni Apostol San Bartolome

Pahayag 21, 9b-14
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Juan 1, 45-51

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 23, 2019

Paggunita kay Santa Rosa de Lima, dalaga
Biyernes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 21, 2019

Paggunita kay Papa San Pio X
Miyerkules ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom 9, 6-15
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagagalak.

Mateo 20, 1-16a

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 19, 2019

Lunes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom 2, 11-19
Salmo 105, 34-35. 35-37. 39-40. 43ab at 44

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 19, 16-22

« Basahin at Pakinggan »