Tuesday, August 13, 2019

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 13, 2019

Martes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Deuteronomio 31, 1-8
Deuteronomio 32, 3-4a. 7. 8. 9 at 12

Bayang hirang ng Poong D’yos ay laan sa kanyang lubos.

Mateo 18, 1-5. 10. 12-14

« Basahin at Pakinggan »