September 2019

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 30, 2019

Paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng Simbahan
Lunes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Zacarias 8, 1-8
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 ay 22-23

Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

Lucas 9, 46-50

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 29, 2019

Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Amos 6, 1a. 4-7
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

1 Timoteo 6, 11-16
Lucas 16, 19-31

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 28, 2019

Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama
Sabado ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Zacarias 2, 5-9. 14-15a
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Lucas 9, 43b-45

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 27, 2019

Paggunita kay San Vicente de Paul, pari
Biyernes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ageo 1, 15b – 2, 9
Salmo 42, 1. 2. 3. 4

Umasa kayo sa Diyos; S’ya’y dakilang Manunubos.

Lucas 9, 18-22

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 26, 2019

Huwebes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ageo 1, 1-8
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Lucas 9, 7-9

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 25, 2019

Miyerkules ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 9, 5-9
Tobit 13, 2. 3-4a. 4bkd. 5. 8

Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

Lucas 9, 1-6

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 24, 2019

Martes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 6, 7-8. 12b. 14-20
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poon D’yos.

Lucas 8, 19-21

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 23, 2019

Paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, Pari
Lunes ng Ika-25 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 1, 1-6
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Lucas 8, 16-18

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 22, 2019

Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Amos 8, 4-7
Salmo 112, 1-2. 4-6. 7-8.

Purihin ang Poong Diyos na sa dukha’y nagtatampok.

1 Timoteo 2, 1-8
Lucas 16, 1-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 21, 2019

Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita

Efeso 4, 1-7. 11-13
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Mateo 9, 9-13

Basahin at pakinggan →