September 2013

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 09, 2013

Lunes Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 1, 24 – 2, 3
Salmo 61, 6-7. 9

Kaligtasa’t karangalan ay buhat sa Diyos lamang.

Lucas 6, 6-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 08, 2013

Ika-23 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 9, 13-18b
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17

Poon, amin kang matahan noon, ngayon at kailanman.

Filemon 9b-10. 12-17
Lucas 14, 25-33

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 07, 2013

Sabado ng Ika-22 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 1, 21-23
Salmo 53, 3-4. 6 at 8

Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

Lucas 6, 1-5

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 06, 2013

Biyernes ng Ika-22 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 1, 15-20
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Sa Panginoo’y dumulog upang papuri’y ihandog.

Lucas 5, 33-39

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 05, 2013

Huwebes ng Ika-22 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 1, 9-14
Salmo 97, 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Ang D’yos na rin ang naghayag ng hando n’yang pagliligtas.

Lucas 5, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 04, 2013

Miyerkules ng Ika-22 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 1, 1-8
Salmo 51, 10. 11

Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng Lumikha.

Lucas 5, 38-44

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 03, 2013

Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, pantas ng Simbahan

1 Tesalonica 5, 1-6. 9-11
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 4, 31-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 02, 2013

Lunes ng Ika-23 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Tesalonica 4, 13-18
Salmo 95, 1 at 3. 4-5. 11-12. 13

Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

Lucas 4, 16-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 01, 2013

Ika-22 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 3, 19-21. 30-31
Salmo 67, 4-5ak. 6-7ab. 10-11

Poon, biyaya mo’y ‘bigay sa mahirap naming buhay.

Hebreo 12, 18-19. 22-24a
Lucas 14, 1. 7-14

« Basahin at Pakinggan »